Discussioni Wikipedia:Pàggina discussioni

Dâ Wikipedia, la nciclupidìa lìbbira.
Jump to navigation Jump to search

Vi vogghiu salutari a tutti pari. Cettamenti mi scusati u me catanisi strittu, ma non ci pozzu fari nenti, sugnu ri Catania ie quannu muntuu a muttatella oppuri u mottu, non mi riciti ca paru ‘cca lingu'e pezza (su noll'ata caputu,"paru" sta pi “parari”, vuci ro vebbu "parrari" ). Dopu stu tannicchia ri 'ntroduzioni, vi vogghiu riri na cosa bedda ca staiu pinzannu ‘nta sti ionna. L'ata vistu 'dda pubblicità ca para ri l'uttimu prodottu ppò compiutiri??? Si!!!, chiddu ca si chiama Vista!!!! U novu pocramma ri Bi Gheizz ca nisciu uora. Iu vulissi riri na cosa. Su canciamu sta pubblicità ie a tutti chiddi ca riciunu "Whawuu!!!!" tutti stranizzati, ci mittissimu: "Miiinchiaaaa!!!!!" Iu penzu ca non fussi vuggari ie tutti putissunu capiri accussì u veru significato ri lu stupuri, picchì… 'n funnu 'n funnu, chi significa minchia??? Sula, u sapemu chi significa, ma.... mettici napara ri punti 'sclamativi ie viri comu cancia u significatu!!!! mettici napara ri punti 'nterocativi ie viri comu cancia u significatu!!!! Chiddu ca vogghiu riri ie: “sicilianizzamu macari i pubblicità!!” Ammagginativi, u picciriddu ca viri tutta dda nivi fora ra so finestra ca rici: Miiiinchiaaaa!!!! Ammagginativi ddu cristianu ca viri ddu cevvu ravanti a iddu ca rici: Miiinchiaaa!!!!! Ammagginativi dda bella fimmina ca sta curennu, ie quannu si fremma viri tutta a strata c’ha fattu areri i idda, ie dici: Miiinchiaaa!!!!! Iu penzu ca fussi na bella cosa, ammenu fussi na cosa origginali, na cosa ca tutti avissunu pututu apprizzari subbutu ppi cchidda ca iera. Iu penzu ca nuddu, a prima vota ca visti stu spotti ‘nta talevisioni, capiu ca tutti ddi cristiani ierunu stranizzati. Fossi sulu ppa facci ca facevunu!!! Sugnu sicuru, ca su ci mittevunu o postu di stu “Whawuu”, Miiinchiaaa!!!!!! l’avissun’a caputu subbutu ie ‘nta tuttu u munnu. Fatici ‘n penzierinu ie appoi macari mi faciti sapiri cchi ’nni pinzati. Uora vvi salutu picchì staiu travagghiannu ie su u me capu mi scropi ca appostu ri travagghiari mi mentu a gghiucari, mi piggia a pirati; ie su m’abbia fora, appoi cchi ci rugnu a manciari ie picciriddi!!!! Chiddi non volunu sapiri nenti, volunu u latti e spatti, peggiunta, volunu chiddu bbonu!!!. Comu cillaviss’addiri a me mugghieri ca pi fari u sciamunitu ie sicilianizzari i pubblicità, m’abbiano fora ro travagghiu!!! Avanti va, chiuremu cca, su mi vuliti ascutari, m’ascutati ma sannunca pigghiati sti quattru me palori c’haia scrivutu ie i ittati ‘nta munnizza. Su mi vuliti arispunniri, scrivitimi a giannifollia@hotmail.com mi chiamu Giuanni ie staiu a Catania, a Via Moru, nummuru novi, o tezzu pianu ie senz’ascenzori spatti. Iu si c’avissaddiri: Miiinchiaaa!!! Quannu vegnu mpunutu ro supemmeccatu ccu tutti ddi busti ra spisa!!!! Vi salutu a tutti pari ie stativi bboni. Giuanni Frolidia - giannifollia@hotmail.com