Tavuledda dî suffissi custanti

Dâ Wikipedia, la nciclupidìa lìbbira.
Jump to navigation Jump to search

Nta la tavuledda ccà sutta, putiti agghiùnciri suffissi novi, e fàciri canciamenti, ecc.

Pruvinenza Ngrisi Talianu Sicilianu Asempî
Latinu «-abilis», «-ibilis» «-able», «-ible» «-abile», «-ibile», «-evole» «-àbbili», «-ìbbili», «-ìbbuli», «-èvuli» usable / utilizzabile / utilizzàbbili

possible / possibile / pussìbbili-pussìbbuli

commendable / lodevole / ludèvuli

credible / credibile / cridìbbili-cridìbbuli

honorable / onorevole / unurèvuli

eatable / mangiabile / manciàbbili

terrible / terribile / tirrìbbili-tirrìbbuli

formidable / formidabile / furmidàbbili

notable / notevole / nutèvuli

memorable / memorabile / mimuràbbili

considerable / considerevole / cunziddirèvuli

questionable / discutibile / discutìbbili-discutìbbuli

pleasing, pleasant / piacevole / piacèvuli

Latinu «-alis» «-al» «-ale» «-ali» nocturnal / serale / sirali

national / nazionale / nazziunali

central / centrale / cintrali

general / generale / ginirali

real / reale / riali

Latinu «-antia» «-ance» «-anza» «-anza», «-anzia» abundance / abbondanza / abbunnanza, abbunnanzia
Latinu «-aris» «-ar» «-are» «-ari» solar / solare / sulari

particular / particolare / particulari

Latinu «-arium», «-arius» «-ar», «-ary» «-ario» «-ariu» calendar (schedule) / calendario / calannariu

vocabulary / vocabolario / vucabbulariu

vicar / vicario / vicariu

dictionary / dizionario / dizziunariu

millenary / millenario / millinariu

legendar / leggendario / ligginnariu

seminary / seminario / siminariu

almanac / almanacco / lunariu

Latinu «-are» It doesn't exist in english. «-are» «-ari» to sing / cantare / cantari
Latinu «-atus» It doesn't exist in english. «-ato» «-atu» insolent / spudorato / spuduratu

lucky / fortunato / furtunatu

Latinu «-cida», «-caedit» «-cide» «-cidio» «-cidiu» genocide / genocidio / genocidiu
Latinu «-ducere» «-duce» «-durre» «-dùciri» to translate / tradurre / tradùciri

to drive / condurre / cunnùciri (anticamenti "cundùciri")

Latinu «-ectum» «-ect» «-etto» «-ettu» object / oggetto / uggettu
Latinu «-entia» «-ence», «-ance» «-enza» «-enza», «-enzia» sentence / sentenza / sintenza, sintenzia

concurrence / concorrenza / cuncurrenza, cuncurrenzia

assistance / assistenza / assistenza, assistenzia

Latinu «-entum» «-ent» «-ento» «-entu» document / documento / ducumentu

parliament / parlamento / parramentu

Latinu «-eptus» «-ept» «-etto» «-ettu» concept / concetto / cuncettu
Latinu «-arius» «-er» «-aio» «-aru» seafarer (sailor) / marinaio / marinaru

baker / fornaio / furnaru

coal merchant / carbonaio / carvunaru

january / gennaio / jinnaru

steel / acciaio / azzaru

dustbin / immondizzaio / munnizzaru

Latinu «-ere» It doesn't exist in english. «-ere» «-iri» to go down / scendere / scìnniri
Grecu «-essa», Latinu ricenti «-issa» «-ess» «-essa» «-issa» baroness / baronessa / barunissa

student (female) / studentessa / studintissa

Latinu «-itia» «-ess», «-cy», «-ezza» «-izza» weakness / debolezza / dibbulizza

dirtiness / immondezza / munnizza

delicacy / delicatezza / dilicatizza

joy / allegrezza / alligrizza

privacy / riservatezza / risirvatizza

Latinu «-essus» «-ess» «-esso» «-essu» progress / progresso / prugressu

congress / congresso / cungressu

success / successo / successu

Latinu «-estum» «-est» «-esto» «-estu» manifest / manifesto / manifestu
Latinu «-extum» «-ext» «-esto» «-estu» pretext / pretesto / pritestu

context / contesto / cuntestu

Latinu «-ensis» «-ian» «-ense» «-enzi» cistercian / cistercense / cistircenzi
Latinu «-ilis» «-ile» «-ile» «-ili» merchantile / mercantile / mircantili
Latinu «-endum» «-ing» «-endo» «-ennu» coming / venendo / vinènnu
Latinu «-andum» «-ing» «-ando» «-annu» arriving / arrivando / arrivànnu
Latinu «-ire» It doesn't exist in english. «-ire» «-iri» to happen / avvenire / abbèniri
Latinu «-esis», «-ensis» «-ish», «-ite», «-ese» «-ese» «-isi» english / inglese / ngrisi

polite / cortese / curtisi

piedmontese / piemontese / piemuntisi

Grecu «-ismós», Latinu ricenti «-ismus» «-ism» «-ismo» «-ismu», «-ìsimu» turism / turismo / turismu, turìsimu

materialism / materialismo / matirialismu, matirialìsimu

socialism / socialismo / sucialismu, sucialìsimu

Latinu «-esimus» «-ism» «-esimo» «-èsimu» humanism / umanesimo / umanèsimu
Latinu «-issimus», «-issimum» It doesn't exist in english. «-issimo» «-ìssimu» very beautiful / bellissimo / biddìssimu
Latinu «-mentis», «-mens» «-ly» «-mente» «-menti» really / veramente / veramenti
Latinu «-mentum» «-ment» «-mento» «-mentu» compliment / complimento / cumprimentu
Latinu «-nexus» «-nex» «-nesso» «-nessu» (nta aggittivi e sustantivi) connex / connesso / cunnessu

annex / annesso / annessu

Latinu «-or» «-or» «-ore» «-uri» precursor / precursore / pricursuri

fear / timore / timuri

Latinu «-orium» «-ory» «-orio» «-oriu» territory / territorio / tirritoriu
Latinu «-orius» «-ory» «-orio» «-oriu» laboratory / laboratorio / labburatoriu
Latinu «-or» «-our» «-ore» «-uri» honour / onore / anuri

colour / colore / culuri

flavour (taste) / sapore / sapuri

love / amore / amuri

Latinu «-osus», «-osum» «-ous» «-oso» «-usu» dangerous / pericoloso / piriculusu

talentuous / talentuoso / talintuusu

famous / famoso / famusu

virtuous / virtuoso / virtuusu

numerous / numeroso / nummarùsu

somptuous / sontuoso / suntuusu

windy / ventoso / vintusu

wonderfull / meraviglioso / maravigghiusu

ashamed / vergognoso / vrigugnusu, virgugnusu

Latinu «-oxum» «-ox» «-osso» «-ossu» paradox / paradosso / paradossu
Latinu «-pectus» «-pect» «-petto» «-pettu» respect / rispetto / rispettu

aspect / aspetto / aspettu

Latinu «-portus» «-port» «-porto» «-portu» report / rapporto / rapportu

transport / trasporto / trasportu

harbour / porto / portu

Latinu «-ponere» «-pose» «-porre» «-pòniri» to impose / imporre / mpòniri

to propose / proporre / prupòniri

Latinu «-rectus» «-rect» «-retto» «-rittu» direct / diretto / dirittu
Latinu «-sensus» «-sensus» «-senso» «-senzu» consensus / consenso / cunzenzu
Latinu «-ssor» «-ssor» «-ssore» «-ssuri» confessor / confessore / cunfissuri

possessor (owner) / possessore / pussissuri

assessor / assessore / assissuri

professor / professore / prufissuri

Latinu «-tia» «-cy» «-zia» «-zzìa» democracy / democrazia / dimucrazzìa
Latinu «-tiam» It doesn't exist in english. «-zia» «-zzia» piece of news / notizia / nutizzia
Latinu «-ticus» «-tic» «-tico» «-ticu» scholastic / scolastico / sculàsticu

adriatic / adriatico / adriàticu

Latinu «-tivus» «-tive» «-tivo» «-tivu» affirmative / affirmativo / affirmativu

negative / negativo / nigativu

Latinu «-tor» «-tor», «-er» «-tore» «-tùri» director / direttore / dirittùri

shepherd / pastore / pastùri

doctor / dottore / duttùri

inspirator / ispiratore / ispiratùri

dry cleaner / tintore / tintùri

Latinu «-trix» «-trix», «-tress» «-trice» «-trici» matrix / matrice / matrici

actress / attrice / attrici

Latinu «-tas», «-tate» «-ty» «-tà» «-tati», «-tà» liberty / libertà / libbirtati, libbirtà

civilization / civiltà / civirtati, civirtà

Latinu «-tione», «-tio» «-tion» «-zione» «-zzioni» collaboration / collaborazione / cullabburazzioni

comunication / comunicazione / cumunicazzioni

population / popolazione / pupulazzioni

opposition / opposizione / uppusizzioni

participation / partecipazione / participazzioni

situation / situazione / situazzioni

operation / operazione / upirazzioni

Latinu «-undus» «-ound» «-ondo» «-unnu» profound / profondo / prufunnu

according to / secondo / sècunnu

Lijami esterni[cancia | cancia la surgenti]

La lingua siciliana antica e la lingua tuscana antica sunnu li ginitura dâ lingua taliana attuali. Pi chiddi ca vonnu sapìrinni chiassai supra li suffissi latini e greci dâ lingua taliana (e quinni dû sò patri: "lu sicilianu"), vi cunzigghiamu st'elencu di culligamenti ccà sutta (putiti usari li prifissi latinu-taliani e grecu-taliani dati, traducènnuli 'n sicilianu, pi cumpritari la nostra tavuledda susu):

Suffissi dirivativi taliani (sulu 'n talianu):

Tema numinali latinu e talianu (sulu 'n talianu):

Suffissi dirivativi taliani (sulu 'n talianu):

Suffissi taliani d'urìggini furastera (sulu 'n talianu):

Suffissi taliani d'urìggini greca (sulu 'n talianu):

Nomi propri taliani (sulu 'n talianu):

Pàggina-menù ginirali: